Välkommen!

Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook


 

 

Kommande utbildning/möte

KiV vill tacka medlemsjourerna för utbildningsåret 2017/18. 
 

Här näst tar vi Årsmöte 17 Mars, Uddevalla.

Har ni någon från jourerna som skulle vara intresserad av att vara med i KiVs styrelse - Lyft det med sammankallad Valberedare Paula; paula.atterfelt@gmail.com
På årsmötet inkommer medlemsjourerna även med vilka ämnen till utbildningar som önskas för 2018/19, så lyft gärna i era jourer vilka föreläsare/ämnen som ni skulle vilja lägga fram till årsmötet.
 
 

Tips/Inspiration 

 

8 mars!

8 mars går Kiv med i demonstration med 8:e marskommittén Göteborg. 
Medlemsjourer och systrar som inte har aktivitet i sin kommun är hjärtligt välkomna att haka på!

 

Se hit! Möjlighet att jobba på en kvinnojour.

Partille kvinnojour söker medarbetare.
Har du erfarenhet av kvinnojoursarbete?
Är du utåtriktad och kan skapa nätverk, samt vara ute och informera?
Kan du dessutom sköta enklare ekonomiska sysslor?
Då kanske du är personen vi söker!
 
Tjänsten är på 60%
 För mer information Välkommen att ringa:
 
Christina, 0760-505188
Kerstin, 0709-227911
Anki, 0708-378853

 

Möjlighet till utveckling/bidrag

KiV lyfte på årsmötet och vill nu påminna medlemsjourerna att det finns möjlighet att söka bidrag hos KiV för att till exempel ta in en handläggare för en utvecklingsdag för jouren etc. eller om någon jour av ekonomiska skäl inte kan skicka medlemmar till utbildningar så kan jouren få bidrag från KiV efter ansökan.
  

  

Nyheter/matnyttig information

#metoo - kampanjen

Följ och Läs intressanta artiklar från Sveriges kvinnolobby, unizon, roks medmera på KiVs facebook

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

 
 
Alla nyheter