Välkommen!

Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

 

  // Med värme, Styrelsen i KiV

-Glöm inte att följa oss på Facebook

 

 

Kommande utbildning/möte


"Internet&säkerhet och suicid"

Lördag 20 januari

Plats: Alingsås, Estrad Alingsås, Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

 

Föreläsare: Gabriella Graflund och Else-Marie Törnblad

 

För anmälan och mer information gå till: kalendariet

 

Tips/Inspiration 

 

Möjlighet till utveckling/bidrag

KiV lyfte på årsmötet och vill nu påminna medlemsjourerna att det finns möjlighet att söka bidrag hos KiV för att till exempel ta in en handläggare för en utvecklingsdag för jouren etc. eller om någon jour av ekonomiska skäl inte kan skicka medlemmar till utbildningar så kan jouren få bidrag från KiV efter ansökan.


Länsstyrelsen Västra Götaland anordnar med andra aktörer:

 

Välkommen till en konferens som med avstamp i utställningen Cause of Death: Woman uppmärksammar FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till yrkesverksamma inom området, i Västra Götalands län.

Tid: Fredagen den 24:e november, kl 9-16.

Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20.

Konferensen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västra Götaland, Dialoga – Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer, Trollhättans Stad och Utväg Södra Älvsborg.

 

Välkomna på nätverksträff och workshop! ORANGE DAY 25 november 2017 Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 

Under hela dagen finns det möjlighet att delta med infobord för din organisation (begränsat antal). Anmäl din organisation och eventuella behov till vår e-post: goteborg@unwomen.se

Datum: lördag 25 november 2017

Tid: 10.00-12.00 Nätverksträff och workshop för organisationer och föreningar 13.00-16.00 Workshop med Vardagens Civilkurage, musik (öppet för allmänheten) 

Plats: Frilagret, Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg

Sista anmälan: 6 november

Fri entré! Vi bjuder på lättare förtäring/fika. 

 

Idrottsrörelsen tar ställning: Våga se våga agera

Du som är aktiv i en idrottsförening i Västra Götaland eller arbetar med att stödja föreningar i deras värdegrundsarbete är välkommen till en inspirationskväll om hur idrottsrörelsen kan bidra till det våldspreventiva arbetet och motverka sexuella ofredanden och övergrepp! 

Datum och plats: 13 november klockan: 17.30 Folkets Hus Trollhättan  

Nyheter

#metoo - kampanjen

Följ och Läs intressanta artiklar från Sveriges kvinnolobby, unizon, roks medmera på KiVs facebook

Bättre information till våldsutsatta

En ny informationstjänst som länsstyrelserna tagit fram ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. Inforgeneratorn rymmer säkerställd information som kan användas på webben eller delas ut till våldsutsatta. Infogeneratorn består av anpassat innehåll för målgrupperna:

De som är/har varit utsatta för våld i en nära relation, barn som upplevt våld i en nära relation samt för unga som utsatts för våld i en nära relation. 

Läs mer om infogeneratorn här

 

Kvinnorörelsen uppmanar FN att ta fram rekommendation för förbud av surrogatmödraskap.

Från Svensk Kvinnolobby

Handeln med kvinnor och barn inom surrogatindustrin ökar. Området är oreglerat på många håll och behovet av policys och lagstiftning är brådskande. Nu uppmanar den internationella kvinnorörelsen FN att ta fram en rekommendation för förbud av surrogatmödraskap.

Den svenska utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” (SOU2016:11) kom förra året fram till att surrogatmödraskap inte ska tillåtas i svensk lagstiftning. Nu behöver Sverige precis som andra länder ta nästa steg och förbjuda surrogatarrangemang.

Läs hela artikeln här

#lönheladagen!

15:e februari hölls manifestation på Sergels torg för att visa på lönegapet mellan kvinnor och män. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor slutar få betalt för sitt arbete kl. 16.00.
"- Att kvinnor jobbar gratis en hel timme varje dag är oacceptabelt. Ska vi nå ett jämställt samhälle är det dags att öka takten. Det kräver att regering och arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar och utökar arbetet, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet."
Läs hela artikeln. 
 
Alla nyheter