Externa utbildningar/föreläsningar - öppna för alla

Anmälan sker till respektive anordnare.

Unizon kalendarium

Roks kalendarium

Se den inspelade konferensen: Om barn utsatta för människohandel

Se konferensen här

VGR:s kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)

Se Felitti och Andershed från konferensen i Göteborg Nu finns filmerna från `Tidig våldsutsatthet - senare ohälsa?` utlagda på Youtube. Du når dem genom nedan länk:

Se föreläsningarna