Om oss

Kvinnojourer i Väst är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med solidaritet och jämställdhet som grundläggande mål.

Kvinnojourer i Väst´s främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

Kvinnojourer i Väst´s verksamhet finansieras i huvudsak med organisationsbidrag från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

 

 

Kvinnojourer i Väst´s styrelse 2019/20

 

Ann-Christin Bloom - ordförande
E-post: info@pkj.se
Hemmajour: Partille kvinnojour, Partille

 

Anette Holmberg - vice ordförande
E-post: anette.fendell@hotmail.com
Hemmajour: Kvinno- och tjejjouren Olivia, Alingsås 

 

Gun-Inger Laesker - kassör
E-post: gun-inger@laesker.se
Hemmajour: Kvinnojouren Stenungsund, Stenungsund

 

Camilla Andesson - sekreterare - webbansvarig

E-post: camilla00camilla@hotmail.com 
Hemmajour: Kvinnojouren Stenungsund, Stenungsund och Partille kvinnojour, Partille 
 

Marie Erlandsson - vice sekreterare

E-post: marie.kvinnojouren.stenungsund
Hemmajour: Kvinnojouren Stenungsund, Stenungsund
Pirjo Hanski - ledamot
E-post: piilopirtti.goteborg@roks.se
Hemmajour: Finska kvinnojouren Piilopirtti, Göteborg

Heléne Jensen - ledamot

e-post: helene.jensengren@yahoo.se
Hemmajour: Kvinnohuset Kassandra, Göteborg

Tina Mattsson - ledamot

E-post: olivia.alingsas@roks.se
Hemmajour: Kvinno- och tjejjouren Olivia, Alingsås 

 

Yvonne Brattström - ledamot

E-post: info@kjboras.se
Hemmajour: Kvinnojouren Borås, Borås