Kalender   

 

Medlemsmöte/utbildningar/sommarläger 2019/20

 

 

2019

 

Lördag-söndag 14-15 september - Grundutbildning

Plats: Alingsås, Grand Hotel

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Camilla och Gun-Inger

 

Lördag 19 oktober - Internet&säkerhet och GDPR

Plats: Göteborg, Scandic crown

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Föreläsare: Gabriella Graflund

Ansvariga: Camilla och Marie

 

Onsdag-torsdag 13-14 november - Medlemsmöte med Fokus; Prostitution/trafficing

Plats: Göteborg, Eggers

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Anki och Anette

 

2020

Lördag-Söndag 18-19 januari - Barnperspektiv, trauma samt metod: Tejping (krishantering)

Plats: Uddevalla, Bohusgården

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Yvonne och Pirjo

 

Onsdag 26 februari - Våld i heders namn

Plats: Göteborg, Scandic crown

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Tina och Helene

 

Fredag-lördag 20-21 mars - Årsmöte

Plats: Alingsås, Grand Hotel

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Anki och Gun-Inger

 

Torsdag-lördag 16-19 april - Studieresa

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Anki, Gun-Inger och Anette

 

Måndag 13 maj - Tusen möjligheter

Plats: Stenungsund, Stenungsbaden

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00

Ansvariga: Camilla och Marie