Kalender   

 

Medlemsmöte/utbildningar/sommarläger 2021/22

 

2021

  

Lördag-söndag 27-28 november – Medlemsmöte/Systerskap 

Plats: Alingsås, Grand Hotel 

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00 

Ansvariga: Anette och Anki 

 

Tisdag 7 december – FREDA 

Plats: Alingsås, Grand Hotel 

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 16.00 

Ansvariga: Tanja och Anette ev Tina 

 

2021

 

Tisdag 18 januari – Rädda barnen/Trappan 

Plats: Alingsås, Grand Hotel 

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 16.00 

Ansvariga: Tina och Helené 

 

Tisdag 15 februari – Familjerätt och vårdnad 

Plats: Alingsås, Grand Hotel 

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 16.00 

Ansvariga: Tanja och Helené 

 

Fredag-lördag 18-19 mars - Årsmöte 

Plats: Alingsås, Grand Hotel 

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00 

Ansvariga: Anki och Gun-Inger 

 

Lördag 9 april – Föreningskunskap 

Plats: Alingsås, Grand Hotel 

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00 

Ansvariga: Camilla och Gun-Inger 

 

Torsdag-söndag 5-8 maj – Studieresa 

Plats: Södra Sverige 

Tid: 10 (kaffe 9.30) -ca. 15.00 

Ansvariga: Anki och Anette