Utöver KiVs medlemsjourer och kommunerna i Västra Götalands län, samarbetar KiV med: