Publikationer

 

Se den inspelade konferensen: Om barn utsatta för människohandel

Se konferensen här

VGR:s kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)

 

Se Felitti och Andershed från konferensen i Göteborg Nu finns filmerna från `Tidig våldsutsatthet - senare ohälsa?` utlagda på Youtube. Du når dem genom nedan länk:

Se föreläsningarna

 

Fråga om våld
VKV har gjort filmer samt ett utbildningsmaterial om bemötande på mödravårdcentral, barnavårdscentral och ungdomsmottagning om hur man tar upp frågor om våld.
Se filmerna samt utbildningsmaterialet: http://www.valdinararelationer.se/sv/Vald-i-nara-relationer1/Toppmeny/Halso--och-sjukvard/VKV/Utbildningsfilmer/

Mucf före detta ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen gör årligen undersökningar och ger ut många bra skrifter, många som är gratis, med fokus på unga. Se mer på: http://www.mucf.se/publikationer/aktuellt