Tjejjourer i KiV

Hej!

Kiv är finns för både kvinnojourer och tjejjourer i väst. Vi vill vara en organisation där alla medlemmar känner sig välkomna och sedda. När vi planerar våra utbildningar som vi under året erbjuder er så har vi både kvinno- och tjejjoursperspektiv i åtanke och vi hoppas att ni finner utbildningarna tilltalande för er verksamhet. 

 

Följande tjejjourer är med i kiv:

Tjejjouren Magnolia, Borås

Tjejjouren ADA, Göteborg

Tjejjouren Elina, Skövde