Om oss

Om Kvinnojourer i Väst

Kvinnojourer i Väst är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med solidaritet och jämställdhet som grundläggande mål.

Kvinnojourer i Västs främsta uppgift är att vara en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra Götalands län och att arbeta i feministisk anda.

I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för medlemmarnas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte samt sist men inte minst, att arrangera utbildningar.

Kvinnojourer i Västs verksamhet finansieras i huvudsak med organisationsbidrag från Folkhälsokommittén i Västra Götaland.

Vi i styrelsen

Anette Holmberg

Vice ordförande

Gun-Inger Laesker

Kassör

Camilla Andersson

Sekreterare

Sofija Djenadija

Vice Sekreterare

Camilla Blom

Ledamot

Carina Larsson

Ledamot

Madeleine Dahlgren

Ledamot

Erica Birkeberg

Ledamot

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss så berättar vi mer!

Lämna
sidan nu